For snart et år siden gjorde vi et forsøk på å oppgradere en av serverene våre på grunn av driftsforstyrrelser. Dette tiltaket viste seg å være mislykket. Vi har omtalt dette i to tidligere artikler, Oppgradering av server og Server pensjonert. Vi har kjørt våre systemer og nettverk ved hjelp av to nå noe tilårskomne Mac mini servere. Den eldste serveren, mere enn 7 år gammel, var oppsatt med to disker a 500 GB og dette har etter hvert lagt begrensninger for de datamengder som kunne lagres her.

I forbindelse med databasehavariet vi fikk ved strømbruddet vi opplevde 27.01.2017 valgt vi å erstatte disse to diskene med de to diskene vi hadde kjøpt inn i forbindelse med vår tidligere omtalte oppgradering. Dette ble en velykket oppgradering, - vi har nå 2 x 2 TB på vår eldste server og dette gir oss nå en forlenget levetid for serveren og betydelig armslag.

Vi vurdere stadig behovet for å fornye våre servere og ønsker egentlig på nytt å kjøpe Mac mini'er. Dessverre møter de modellene Apple fortiden selger ikke de krav vi stiller til brukervennlighet. De fleste komponentene i disse modellene er loddet fast til hovedkortet. Dette gir få eller ingen mulighet til utskifting av komponeter skulle skade på noen av disse oppstå. Vi håper den massive kritikken Apple har fått det siste året vedrørende sin oppgraderingspolitikk medfører en annen linje fra selskapet ved fremtidige oppgraderinger av sine Mac produktene.